Programma's

Sociaal domein

Beschrijving

Wij willen bereiken dat onze inwoners gezond en gelukkig zijn. We willen dat mensen zo veel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen aan de samenleving. Dit doen we met positieve gezondheid als basis, omdat de uitgangspunten van positieve gezondheid volledig aansluiten op onze visie op het Sociaal Domein.
Positieve gezondheid is ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren binnen de uitdagingen die het leven je biedt ‘. Positieve gezondheid omvat 6 pijlers die mensen belangrijk vinden:

  • lichaamsfuncties – gezond en fit
  • mentaal welbevinden – vrolijk, positief
  • zingeving – vertrouwen in de eigen toekomst
  • kwaliteit van leven – genieten van het leven
  • meedoen –  goed contact met andere mensen
  • dagelijks leven –  goed voor jezelf zorgen

Onze werkzaamheden zijn gericht op het organiseren en faciliteren van een omgeving waarin inwoners de 6 pijlers van de positieve gezondheid zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen of behouden. Waar het kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Aan inwoners die het niet op eigen kracht of met hulp vanuit het sociaal netwerk kunnen, bieden we (tijdelijk) ondersteuning die gericht is op de pijlers van positieve gezondheid. Die ondersteuning is bij voorkeur collectief preventief. Individuele ondersteuning is op maat en zo dichtbij mogelijk. Bijeen (de samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties) speelt hierbij een belangrijke rol.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 53.611
Gerealiseerd € 52.752
Afwijking € 859
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36