Programma's

Sport en cultuur

Beschrijving

Sport en cultuur dragen bij aan de individuele ontplooiing en sociale samenhang in de gemeente. Binnen de gemeente zijn vele verenigingen, instellingen en bedrijven actief op het gebied van sport en cultuur. De gemeente stimuleert en faciliteert dit onder andere door middel van subsidieverlening en het beschikbaar stellen van accommodaties. Hiermee worden verenigingen en instellingen in stelling gebracht om in eigen verantwoordelijkheid activiteiten te organiseren. Op het vlak van cultuur kan gedacht worden aan het bevorderen van de (amateur)kunsten en het in stand houden van het cultureel erfgoed. Voor wat betreft sport (en bewegen) kan gedacht worden aan het bevorderen van sportbeoefening, beschikbaar stellen en in stand houden van verschillende sportaccommodaties en het verzorgen van aanbod in zwembad Die Heygrave.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 7.869
Gerealiseerd € 7.557
Afwijking € 312
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36