Programma's

Bouwen en wonen

Beschrijving

Als gemeente werken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties om dromen waar te maken en initiatieven uit de samenleving een reële kans van slagen te bieden. We transformeren naar een participerende overheid waarbij de raad de kaders vaststelt. Binnen de vastgestelde kaders heeft het college bewegingsruimte om via een uitvoeringsstrategie besluiten te nemen. Binnen deze kaders zij hebben ook eigenaar/gebruiker en projectontwikkelaars mogelijkheden om hun gronden te bebouwen. Dit vraagt om een constructieve en transparante houding van de gemeente waardoor  inwonersparticipatie gaandeweg transformeert naar overheidsparticipatie. In plaats van het nemen van een regierol willen we meer ondersteunen en faciliteren. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende gevarieerd woningaanbod waar de markt behoefte aan heeft. Inwoners en woningzoekenden kunnen hierdoor zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze willen wonen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de niet-kapitaalkrachtigen en voor inwoners die voor zelfstandig wonen afhankelijk zijn van aangepaste woningen of de nabijheid van zorg(instellingen).

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 9.265
Gerealiseerd € 7.698
Afwijking € 1.566
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36