Paragrafen

Bedrijfsvoering

Dromen. Doen. Heusden. positioneert de gemeente Heusden als de gemeente voor doeners met een droom, voor mensen die het voortouw willen nemen en werk willen maken van Heusden. HeuseService is binnen het merk het dienstverleningsconcept met als kernwaarden: de klant centraal, dialoog en samenwerking en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen. Mede dankzij dit concept en de betrokkenheid van de organisatie bij het waarmaken hiervan, scoort onze dienstverlening boven het landelijke gemiddelde.

Voor 2020 hadden we uiteraard plannen om Dromen. Doen. Heusden. verder te ontwikkelen. De coronacrisis heeft deze plannen flink doorkruist. Desondanks stond Dromen. Doen. Heusden. ook in 2020 centraal.

Bij onze benadering van de coronacrisis en de lokale aanpak daarvan stonden in 2020 onze vaste kernwaarden centraal. Op basis van deze kernwaarden formuleerden we leidende principes, die de leidraad vormden voor de vraagstukken en dilemma’s waarmee de coronacrisis ons confronteerde. Voorbeelden van deze leidende principes zijn: samen door de crisis, maximum gezond verstand – minimum bureaucratie en onze dienstverlening zo lang mogelijk zo normaal mogelijk voortzetten.
Ondanks de coronacrisis hebben we de Heusdense School verder doorontwikkeld. Nog belangrijker is, dat ook in coronatijd we via de Heusdense School onze organisatie een zinvol palet aan (digitale) opleidingen en trainingen konden aanbieden om onszelf verder te bekwamen in het ten uitvoer brengen van onze kernwaarden.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36