Sport en cultuur

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening

Raming

Raming na wijziging

Rekening

2019

2020

2020

2020

Lasten

7.833

7.510

7.869

7.557

Baten

1.692

1.777

1.713

1.510

Saldo

-6.141

-5.733

-6.156

-6.046

Mutaties reserves

Toevoegingen

0

0

0

0

Onttrekkingen

35

9

9

15

Saldo

35

9

9

15

Resultaat

-6.106

-5.724

-6.147

-6.032

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36