Duurzaamheid, Milieu en afval

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening

Raming

Raming na wijziging

Rekening

2019

2020

2020

2020

Lasten

8.566

12.521

12.146

8.588

Baten

8.494

11.866

11.647

9.140

Saldo

-72

-655

-499

552

Mutaties reserves

Toevoegingen

894

0

465

1.129

Onttrekkingen

877

0

0

0

Saldo

-17

0

-465

-1.129

Resultaat

-89

-655

-964

-577

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36