Bouwen en wonen

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening

Raming

Raming na wijziging

Rekening

2019

2020

2020

2020

Lasten

15.513

11.111

9.265

7.698

Baten

14.732

10.780

9.235

8.324

Saldo

-782

-331

-29

625

Mutaties reserves

Toevoegingen

-802

626

1.394

1.148

Onttrekkingen

56

0

0

0

Saldo

858

-626

-1.394

-1.148

Resultaat

76

-957

-1.423

-523

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36