Bestuur en beheer

Wat willen we (meerjarig) bereiken?

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 5.562
Gerealiseerd € 5.829
Afwijking € -267
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36