Paragrafen

Verbonden partijen

Maatschappelijke opgaven beperken zich niet tot gemeentegrenzen. Om deze opgaven aan te kunnen is het vaak noodzakelijk om samen te werken. Door samen te werken en de krachten te bundelen is het mogelijk om een grotere rol van betekenis te kunnen spelen, publieke partijen gerichter te beïnvloeden en onderlinge afstemming te verwezenlijken. Afhankelijk van de opgave waarvoor we als gemeente staan zal een samenwerkingsvorm gekozen worden.

Naast de vorm zijn ook de partners waarmee samengewerkt wordt afhankelijk van de opgave en niet vooraf bepaald. Als gemeente sluiten wij geen partijen bij voorbaat uit evenals dat een samenwerking nooit vanzelfsprekend is. Op ieder moment wordt beoordeeld op welke manier de beste maatschappelijke resultaten kunnen worden behaald.

De vergelijkende cijfers van de financiële kengetallen 2020 worden getrokken uit de conceptjaarrekeningen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen. Mogelijke wijzigingen in de cijfers bij de verbonden partijen zijn dus voorbehouden. Van enkele partijen was nog geen (concept)jaarrekening beschikbaar. Dit is aangegeven in de betreffende tabel.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36