Bestuur en beheer

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening

Raming

Raming na wijziging

Rekening

2019

2020

2020

2020

Lasten

6.790

5.727

5.562

5.829

Baten

3.084

2.175

1.823

1.939

Saldo

-3.706

-3.552

-3.739

-3.890

Mutaties reserves

Toevoegingen

348

600

370

444

Onttrekkingen

0

219

219

225

Saldo

-348

-381

-151

-219

Resultaat

-4.054

-3.933

-3.890

-4.110

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36