Indicatoren

Verplichte indicatoren

Verplichte indicatoren

Formatie en overhead

2018

2019

2020

formatie (in FTE per 1.000 inwoners)

6,71

6,99

6,93

bezetting (in FTE per 1.000 inwoners)

6,15

6,36

6,42

apparaatskosten (in € per inwoner)

€ 522

€ 594

€ 612

externe inhuur (% van totale loonsom en externe inhuur)

12,1%

12,4%

11,3%

overhead (% van totale lasten)

8,0%

8,9%

8,1%

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 5.562
Gerealiseerd € 5.829
Afwijking € -267
Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36