Sport en cultuur

Belangrijkste kaders

Belangrijkste kaders

Nationale en provinciale wettelijke en beleidskaders

 • Mediawet
 • Erfgoedwet (Monumentenwet)
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wabo (Omgevingswet)
 • Cultuureducatie met Kwaliteit (provinciale regeling)     
 • Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
 • Wet hygiëne en veiligheid zwembaden en badinrichtingen
 • Drank- en horecawet
 • Warenwet
 • Arbowet
 • Cultuuragenda
 • Green Deal (verbod op gebruik chemische bestrijdingsmiddelen bij onderhoud sportvelden)

Heusdense beleidskaders

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36