Onderwijs

Indicatoren

Verplichte indicatoren


Op de website 'Waarstaatjegemeente.nl' zijn nog geen gegevens over 2020 beschikbaar.

Verzuim per 1.000 leerlingen (inwoners 5-18 jaar)

2016

2017

2018

2019

Absoluut verzuim (leerplichtigen, niet ingeschreven op een school)

0,0

0,46

0,0

0,0

Relatief verzuim (ingeschreven leerlingen, ongeoorloofd afwezig)

5

12

9

13

Op de website 'Waarstaatjegemeente.nl' zijn nog geen gegevens over 2020 beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36