Onderwijs

Indicatoren

Eigen indicatoren

Leegstaande lokalen basisonderwijs

2017

2018

2019

2020

                           Aantal      leegstaand

24

27

25

25

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36