Paragrafen

Bedrijfsvoering

Ook in het personeelsbeleid ondersteunen we de merkbelofte Dromen. Doen. Heusden. om zo bij te dragen aan het welzijn van medewerkers en burgers. Dit doen we door het personeelsbeleid te richten op de MogelijkMaker. Daarbij volgen wij de leidende principes en onze kernwaarden.

Fitte Mogelijkmaker

Er is een uitgebreid programma opgesteld om sport en beweging aan te bieden aan de MogelijkMakers. Door samen te bewegen wordt er ook gewerkt aan de verbinding in de organisatie. Door de maatregelen rondom corona is dit programma helaas niet uitgevoerd. Er is vervolgens meer aandacht besteed aan de faciliteiten voor thuiswerken en een digitaal programma waarin diverse facetten van vitaliteit aan bod kwamen. Ook is er onderzocht hoe de MogelijkMakers er voor staan op gebied van vitaliteit om hier vervolgens een gepast programma voor op te stellen.

HR21

In 2019 is HR21 ingevoerd, het functiewaarderingssysteem voor de gemeentelijke sector. De eerste onderhoudsrondes zijn in 2020 afgerond zodat alle functieprofielen en -waarderingen up-to-date zijn.

Doorontwikkeling van de personeels- en salarisadministratie
In 2020 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het e-HRM systeem en de outsourcing van de salarisadministratie. Deze aanbesteding is in het derde kwartaal afgerond en aansluitend is gestart met de implementatie van het systeem en de voorbereidingen voor de outsourcing. Met de invoering van het nieuwe systeem is een aantal processen verder geautomatiseerd.

Overige

Verder is in 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd, dit betekent dat het private arbeidsrecht van toepassing is geworden op gemeenteambtenaren. Daarnaast heeft er een succesvolle aanbesteding plaatsgevonden voor de arbodienstverlening.
De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat er ingespeeld moest worden op diverse onderwerpen zoals de selectie en introductie van nieuwe MogelijkMakers. Voor nieuwe MogelijkMakers is het introductieprogramma verder ontwikkeld. We hebben er meer structuur aan gegeven. Uit reacties van nieuwe collega’s blijkt dat het ons gelukt is om ook tijdens de coronatijd en ondanks het vele thuiswerken nieuwe MogelijkMakers een warm en inhoudelijk goed gevuld welkom te bieden bij Team Heusden.  

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36