Paragrafen

Bedrijfsvoering

In 2020 is een start gemaakt met het verkennen van wat de structureel de beste oplossing is voor het proces van iets willen kopen tot betalen in onze organisatie. Dit heeft geleid tot een ideaal (theoretisch) proces. In 2021 wordt bekeken hoe we onze eisen en wensen kunnen vertalen naar een werkende oplossing in de praktijk. In 2020 zijn alle contracten  in het contractsysteem geregistreerd en medewerkers zijn bekend met het systeem.

Het streven in 2020 was om te starten met het bewust laten worden van de organisatie over circulair inkopen. Geconstateerd is dat circulair inkopen op dit moment geen prioriteit heeft en dat we dit een paar jaar vooruitschuiven. Wel blijft circulariteit een gespreksonderwerp bij afzonderlijke aanbestedingen.

Verder zijn het stimuleren van de lokale economie en het toepassen van social return , gezien de tijd waar we in zitten, ook in 2021 belangrijke speerpunten waaraan we extra aandacht besteden. Door een veranderende arbeidsmarkt is gebleken dat de huidige toepassing van social return steeds minder rendement oplevert. In 2020 is met Baanbrekers in overleg getreden over hoe we hierin aanpassingen kunnen aanbrengen. Dit overleg krijgt in 2021 een vervolg.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36