Paragrafen

Lokale heffingen

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid (COELO) stelt jaarlijks de “Atlas van de lokale lasten” op. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de lastendruk bij de gemeenten. Gebleken is dat onze gemeente qua belastingdruk nog steeds een van de goedkopere in Nederland is.

De lokale lastendruk is weergegeven in een bedrag per gezin, en is het totaal van de gemeentelijke belastingen dat per huishouden jaarlijks aan de gemeente moet worden voldaan. Het begrip is in het leven geroepen om op landelijk niveau de effecten van de lokale heffingen voor de burger te kunnen vergelijken. Het betreft hier de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tezamen.

In onderstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt wat de lastendruk in 2020 is voor een meerpersoonshuishouden in onze gemeente. Ter vergelijking is ook de lastendruk voor een meerpersoonshuishouden in onze buurgemeenten opgenomen in het overzicht. Deze cijfers zijn gebaseerd op de COELO-atlas van de lokale lasten 2020. De OZB is berekend op basis van de gemiddelde woz-waarde in de gemeente. De gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente Heusden ligt hoger dan in de gemeente Waalwijk. Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen in 2020 in de gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand respectievelijk 0,1125%, 0,1096% en 0,1334%.

Heusden

Waalwijk

Loon op Zand

OZB (woningen)

€     329

€    277

€    360

Afvalstoffenheffing

€     193

€    193

€    342

Rioolheffing

€     185

€    147

€    248

Totaal

€     707

€    617

€    950

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36