Paragrafen

Lokale heffingen

De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. Kwijtschelding kan in onze gemeente worden aangevraagd door particuliere belastingplichtigen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 75%, de belasting voor de eerste hond voor maximaal 75% en voor het verstrekken van een nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart voor 75% van het gemeentelijk deel van de verschuldigde leges.

Door ongeveer 664 belastingplichtigen is een kwijtscheldingsverzoek ingediend. De uitgaven voor verleende kwijtschelding hebben in 2020 € 163.000 (afval-, riool- en hondenbelasting) bedragen; de raming bedroeg € 125.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36