Paragrafen

Grondbeleid

De bruto boekwaarde van de grondexploitaties daalde in 2020 van € 69,3 miljoen naar € 65,1 miljoen. De daling komt vooral door de gerealiseerde verkopen in de projecten Geerpark, Hoog I en Metal Valley.
Vanwege verwachte verliezen is een verliesvoorziening gevormd van € 13,9 miljoen. De boekwaarde betreft voornamelijk grondexploitaties in de categorie ‘Bouwgrond in exploitatie’ (Bie).

Per saldo is het verwachte positieve resultaat (berekend op eindwaarde) van de geactualiseerde grondexploitaties in deze jaarrekening geraamd op € 1 miljoen. Dit resultaat bestaat uit € 14,9 miljoen aan positieve resultaten (met name De Grassen, Dillenburg, Het Hoog I en Metal Valley) en voor € 13,9 miljoen aan negatieve resultaten (voor een groot deel voor Geerpark en Steenenburg).

Het aandeel ‘Niet in exploitatie genomen gronden’ (verantwoord onder de MVA) in de totale boekwaarde is nu beperkt tot € 2,3 miljoen. Qua resultaat is op deze posities een verlies voorzien van € 1,7 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36