Jaarrekening

Toelichting op de balans

Gebeurtenissen na balansdatum

Tegelijkertijd met het in besluitvorming gaan van de gemeentelijke jaarstukken 2020 heeft de regio Hart van Brabant de ongecontroleerde resultaten van de jaarrekening jeugdhulp in 2020 informeel ter beschikking gesteld voor het gemeentelijke jaarrekeningproces. Voor de gemeente Heusden is het effect substantieel (voordelig). In het tijdspad van het opstellen van de jaarstukken moeten gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum in de jaarrekening worden verwerkt als ze materieel zijn voor het inzicht van de raad bij vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
Omdat het ongecontroleerd resultaat betreft waarvan we weten dat er nog enkele wijzigingen plaats gaan vinden en dit in het verleden ook is gebeurd is dit resultaat niet in de gemeentelijke jaarrekening verwerkt. Het is daarmee nog geen feitelijke informatie en daarbij is het financieel effect lager dan de materialiteitsgrens.

De definitieve vaststelling van de regionale jaarrekening Hart van Brabant, waarin de resultaten jeugdhulp zijn verwerkt, is naar verwachting in het AB van de regio Hart van Brabant van 7 juli.

Deze pagina is gebouwd op 06/23/2021 15:18:18 met de export van 06/23/2021 15:02:36